Okul sosyal hizmeti nedir?

Schulsozialarbeit öğrencilerin, velilerin ve pedagogların okulu ilgilendiren sosyal konularda yardım alabileceği zemin katta bulunan, Jugendhilfe tarafından okulumuzda oluşturulan bir kuruluştur. Öğrencilere ve ağırlıkla velilere yardım ve danışmanlık etmekte ve desteklemektedir. Entegrasyona, uzlaştırmaya, barıştırmaya ve krizlere müdahale etmektedir. İhti- yaca göre farklı alanlarda da yardım etmektedir. Schulstation farklı projeler de yapmaktadır. Deneyimli sosyal pedagoglarımız okul ve özel konularda sizlere yardımcı olacaktır. Bilgi için: www.nuertingen-grundschule.de/thema/schulleben/schulsozialarbeit/