Was ist Schulsozialarbeit?

Die Schulsozialarbeit bietet Schüler*innen, Eltern/Erziehungsberechtigten, Angehörigen und Pädagog*innen Hilfe, Beratung und Unterstützung an. Ihr findet uns im Erdgeschoss des Orangenen Hauses. Wir arbeiten präventiv und versuchen durch verschiedene Projekte die Schüler*innen durch Selbstwirksamkeit zu stärken und zu begleiten. Unsere Schwerpunkte sind Prävention, Inklusion, Krisenintervention und Mediation. Mehr unter: www.nuertingen-grundschule.de/thema/schulleben/schulsozialarbeit/

Okul sosyal hizmeti nedir?

Schulsozialarbeit öğrencilerin, velilerin ve pedagogların okulu ilgilendiren sosyal konularda yardım alabileceği zemin katta bulunan, Jugendhilfe tarafından okulumuzda oluşturulan bir kuruluştur. Öğrencilere ve ağırlıkla velilere yardım ve danışmanlık etmekte ve desteklemektedir. Entegrasyona, uzlaştırmaya, barıştırmaya ve krizlere müdahale etmektedir. İhti- yaca göre farklı alanlarda da yardım etmektedir. Schulstation farklı projeler de yapmaktadır. Deneyimli sosyal pedagoglarımız okul ve özel konularda sizlere yardımcı olacaktır. Bilgi için: www.nuertingen-grundschule.de/thema/schulleben/schulsozialarbeit/

Was ist der schulpsychologische Dienst?

Für alle Berliner Schulen gibt es zuständige Schulpsycholog*innen, an die sich auch Eltern mit Fragen und Problemen wenden können. Sie arbeiten in den schulpsychologischen Beratungszentren (SIBUZ) und bieten den Berliner Schulen, LehrerInnen sowie Eltern und Schüler*innen Unterstützung und Beratung bei schulbezogenen psychologischen Fragen und Problemen an. Das schulpsychologische Beratungszentrum Friedrichshain-Kreuzberg befindet sich hier: Fraenkelufer 18, 10999 Berlin, Tel. 616717811, E-Mail: 02sibuz@senbjf.berlin.de

Okul psikolog hizmeti nedir?

Berlin’in tüm okullarında psikologlar görev yapmaktadırlar. Veliler sorunlarını ve problemlerini psikologlara danışabilirler. Psikologlar (SIBUZ) , Okul Psikologları Danışma Merkezleri’nde çalışıp, tüm Berlin’de okullardaki velilere, öğrencilere ve öğretmenlere problemlerinde yardımcı olmaktadırlar. Berlin-Friedrichshain Psikolog Danışma Merkezi’ne Fränkelufer 18, 10999 Berlin adre- sinden veya 616717811 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. E-mail: 02sibuz@senbjf.berlin.de