Kulturprojekte?

Um die Kinder bei der umfassenden Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen und die Schulentwicklung voran zu bringen, finden an der Schule Kulturprojekte statt. Künstler*innen aus allen Kultursparten arbeiten dabei mit den Kindern und PädagogInnen zusammen. Regelmäßig gibt es Präsentationen, Aufführungen und Ausstellungen, die das Schulleben bereichern.

Kültür Projeleri?

Çocukların bireysel gelişimini desteklemek için okulumuzda düzenli aralıklarda kültür maktadır. Sürekli olarak sunumlar, gösteriler ve sergiler yapılmaktadır.
projeleri yapılmaktadır. Sanatçılar burada öğrencilerle ve pedagoglarla beraber çalışmaktadır. Sürekli olarak sunumlar, gösteriler ve sergiler yapılmaktadır.